VEEL GESTELDE VRAGEN

De meest gestelde vragen aan ons

Een zwemvijver of natuurzwembad heeft minder onderhoud nodig dan een traditioneel zwembad, maar toch moet er zo nu en dan wel wat (tuin-)onderhoud gebeuren. Hieronder volgt een lijstje met onderhoudstaken.

– In het filter dienen alle dode en uitgebloeide plantendelen regelmatig verwijderd te worden, alsmede ook ingewaaid blad, takjes en dergelijke. Ook trekt u dan gelijk eventueel onkruid uit het filter en dat zijn alle planten die er niet in thuis horen.

– In het groeiseizoen worden te sterk woekerende planten in toom gehouden door ze terug te snoeien door uitlopers te verwijderen.

– In het najaar kunnen vrijwel alle waterplanten in het filter teruggesnoeid worden tot zo’n 10 cm boven het wateroppervlak. Tevens is dit het moment om eventueel planten te verplanten, uit te dunnen of juist te vermeerderen.

– De bodem van het zwemgedeelte zal 1 à 2 maal per jaar schoongemaakt dienen te worden om te voorkomen dat zich daar een organische sliklaag kan vormen, welke in het voorjaar de algengroei zou bevorderen. Meestal kunnen deze reinigingen het beste plaatsvinden tussen begin december en eind februari.

– 4 maal per jaar wordt de waterkwaliteit gecontroleerd en indien nodig bijgestuurd door het toevoegen van een natuurlijke kalk in poeder- of korrelvorm of een kalkrijke klei.

Bij een gangbare maat zwemvijver/natuurzwembad zal dit ongeveer 24 uur per jaar vragen (zie ook: hoe we werken stap 5).

Meestal is het antwoord hierop met ja te beantwoorden, alleen een natuurlijk zwembad tot 10 m² is normaal gesproken vergunningsvrij. De vergunning heet in Frankrijk een déclaration préalable en dat is een vereenvoudigde bouwaanvraag (tot een oppervlakte van 100 m2). Wanneer u bij het zwembad een overkapping wilt plaatsen, dan valt deze meestal ook onder de déclaration préalable. In sommige uitzonderlijke gevallen dient u altijd een permis de construire aan te vragen. Als u niet zeker weet welke vergunning u moet aanvragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor een advies of wij kunnen de vergunningsaanvraag voor u verzorgen. Indien u ons de opdracht heeft gegeven voor de aanleg van uw zwemvijver dan verzorgen wij ook de vergunning voor u (zie ook: hoe we werken stap 3).

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, komen er geen muggenlarven en dus ook geen muggen in een goed aangelegde zwemvijver met pomp. Dit komt hoofdzakelijk doordat muggenlarven niet gedeien in stromend water. In de door ons gebouwde zwemvijvers en natuurlijke zwembaden zijn hierdoor nog nooit muggenlarven geconstateerd.

In Frankrijk moet een traditioneel zwembad beveiligd worden met een hek of elektronisch alarm tegen verdrinking van eventueel in het water vallende kinderen. De staat ziet in deze geen verschil tussen een traditioneel zwembad en een natuurzwembad of zwemvijver. De te plaatsen beveiliging moet voldoen aan de norm NF P90-306 of NF P90-307. Om de natuurlijke uitstraling zo min mogelijk te verstoren wordt bij een zwemvijver of natuurzwembad vrijwel altijd gekozen voor een elektronisch zwembadalarm (NF P90-307).

De prijs voor de aanleg van een zwemvijver of natuurlijk zwembad hangt af van wat u wenst en is o.a. afhankelijk van de volgende factoren:

– de vorm van de zwemvijver; langwerpig, ovaal, rond, vierkant of naar eigen model
– de grootte en diepte van de zwemvijver
– klassiek model of overstroomzwembad (infinity pool)
– de soort grond; klei, stenig of zelfs harde rots
– het terrein; vlak of hellend en de bereikbaarheid
– de afwerking; welk soort randtegels, niveaus in de zwemvijver, tuinafwerking
– terrassen of vlonders om bij uw zwemvijver te kunnen zitten
– eventuele specifieke wensen

Kortom, wilt u weten hoeveel de aanleg van uw zwemvijver kost, dan zullen wij eerst ter plaatse bij u komen bekijken wat technisch mogelijk is en wat uw wensen zijn om u daarna een passende aanbieding te kunnen doen. Om u toch enig idee te geven, kunt u rekenen met een prijs vanaf ongeveer 45.000 € inclusief BTW voor de aanleg van een natuurzwembad van 10 x 5 meter met een aansluitend filter van 3 x 5 meter. De vierkante meterprijs zal door de aard van het werk hoger worden bij een kleiner model en kan beduidend lager uitvallen indien de zwemvijver groter wordt.
Zie ook: hoe we werken

Ja dat kan zeker, mits u niet overdrijft. Door middel van zonnepanelen of een wel wat minder ecologische warmtepomp kunt u in het voorjaar, zomer en herfst het water gerust met enkele graden verhogen. Het is niet verstandig om met deze technieken het water verder te verwarmen dan ongeveer 25 graden, daar hierdoor meer kans komt op algengroei in uw zwemvijver.

In principe kan met enkele aanpassingen van een traditioneel zwembad wel een natuurzwembad worden gemaakt. Naast of in de buurt van het huidige zwembad wordt dan het plantenfilter aangelegd en als het even kan wordt het bestaande zwembad dieper gemaakt door de randen iets hoger op te metselen.

Indien u wilt staan in uw zwemvijver dan bouwen wij vaak een onderwatertrap tot een diepte van ongeveer 120 tot 140 cm en op deze diepte maken wij dan een plateau waarop u in het water kunt staan. Ook is het mogelijk om een groter plateau in de zwemvijver te creëren waarop uw kinderen kunnen staan en spelen zonder een noemenswaardige vermindering van het volume aan water in uw zwembad.

In het geval dat dit esthetisch mooier uitkomt of omdat het niet anders kan, dan is het zeker mogelijk om het plantenfilter los en hoger of lager van het zwemgedeelte aan te leggen. Het kan zo zijn dat hierdoor een extra pomp nodig is en soms is een buffervat vereist. Zie voorbeeld project 6

Het antwoord hierop kan voor ons alleen maar nee zijn. In een goed aangelegde en onderhouden zwemvijver is het gebruik van chemicaliën zelfs uit den boze en ongewenst. Wat wel toegevoegd moet worden in een natuurlijke zwemvijver en natuurzwembad is een natuurlijke en in water oplosbare kalk omdat de planten in uw filter dit nodig hebben om goed te kunnen groeien.

Helaas, zonder de nodige kennis en ervaring, is dat eigenlijk niet mogelijk. Om u toch enig idee te geven, kunt u van een minimum prijs vanaf 700 € per vierkante meter oppervlakte uitgaan. Dit is dan het zwemgedeelte en het filtergedeelte tezamen. Als voorbeeld: de minimumprijs van een natuurzwembad van 5 x 10 meter met een filtergedeelte van 5 x 3 meter; dit is in totaal 65 m² x 700 € = 45.500 €. Afhankelijk van de uitvoering, grootte en plaatselijke omstandigheden kan dit bedrag uiteraard hoger uitvallen, maar zo krijgt u alvast een idee in welke richting u moet denken.

Ook al lijkt dit een goed ecologisch idee, helaas is al het opgevangen regenwater ongeschikt om uw zwemvijver mee te vullen. Dit water bevat geen enkele kalk waardoor uw zwemvijver zal verzuren met veel algengroei als gevolg terwijl de planten het slechter gaan doen. Er zit ook vaak veel organisch materiaal in het regenwater door verontreiniging en dit willen we juist zo min mogelijk in de zwemvijver toevoegen. Het beste vult u uw zwemvijver bij met zo hard (kalkrijk) mogelijk leidingwater.

Indien u een andere vraag heeft, neem dan gerust contact met ons op; wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.